Burger King restaurants In Lal Bahadur Shastri Road, Mumbai, Maharashtra