Burger King restaurants In NH 48, Navi Mumbai, Maharashtra