Burger King restaurants In Sane Guruji Marg, Navi Mumbai, Maharashtra